Breng jouw schoolbord tot leven
met iumi™ (lees: you-me)!

iumi™ is een onafhankelijk en
gratis digitaal schoolbord platform.

Volg iumi™ op

Follow iumi on Facebook Follow iumi on Twitter Download iumi Desktop Go to iumi Cloud

Belangrijke mededeling!

Na vele jaren trouwe dienst hebben we besloten om iumi niet langer te ondersteunen. De reden waarom we stoppen met iumi is eenvoudig; de technologie van vandaag evolueert zo snel waardoor iumi niet langer voldoet aan de standaarden. Gebruikers gaan steeds vaker op zoek naar een mobiele oplossing, iets wat jammer genoeg niet mogelijk is met iumi in zijn huidige vorm.

Vanwege de overname door Cartamundi in 2013, zijn wij ons als bedrijf ook anders gaan profileren. Het educatieve zit nog steeds in onze genen, maar we zijn ons meer gaan toespitsen op hybride oplossingen en games waarbij we fysieke elementen combineren met een digitale ervaring. Vanuit dat opzicht hebben wij dan ook de beslissing genomen om niet verder te investeren in iumi.

Het is dankzij producten als iumi dat we de kans gekregen hebben om te groeien. We zijn dan ook trots op de weg die iumi afgelegd heeft en de meerwaarde die onze toepassing gebracht heeft voor talloze leerkrachten, leerlingen en alle andere gebruikers. We willen jullie dan ook van harte bedanken voor het vertrouwen dat jullie in iumi en in ons gehad hebben.

Hoe moet het nu verder?

Alle uitgevers en partners die bordboeken of bordlessen verdelen via iumi zijn op de hoogte gebracht van onze beslissing om iumi stop te zetten. Zij nemen de nodige stappen om er voor te zorgen dat jullie hun lesmaterialen via een alternatieve manier kunnen gebruiken. In tussentijd kunt u nog even aan de slag met de huidige versie van iumi om de overgang vlot te laten verlopen.

Voor de gebruikers die zelf bordboeken en bordlessen maken, kunnen we jammer genoeg geen eigen alternatief bieden. We hopen dat de ongemakken voor jullie beperkt blijven en bieden alvast onze excuses aan mochten deze toch optreden. iumi blijft nog beschikbaar tot 1 september 2016.


Bericht voor de gebruikers van de bordboeken van Sterren aan de hemel
(Uitgeverij Averbode)

Tegen het begin van het schooljaar 2016-2017 worden de bordboeken van Sterren aan de hemel via Knooppunt aangeboden. Graag maken we van de gelegenheid gebruik om de bordboeken nog gebruiksvriendelijker te maken en van extra functionaliteiten te voorzien.

Voor verdere vragen hierover kunt u contact opnemen via jan_vda@verbode.be.